Reglementen

Reglement voor banen en kleedaccommodatie
 1. Gebruik van banen is toegestaan aan: leden en introducés. Niet-leden alleen met toestemming van het bestuur.
 2. Elk lid is verplicht de banen goed te verzorgen.
 3. De parkcommissie heeft de bevoegdheid banen onbespeelbaar te verklaren en het spelen hierop te verbieden.   
  Ook zien ze toe op een juiste wijze van handelen.  
 4. Op de banen is het dragen van tennisschoenen en -kleding verplicht.
 5. Iedereen wordt verzocht de banen en het gebouw netjes te houden.
 6. Fietsen, bromfietsen en auto's horen op de daarvoor bestemde plaatsen te staan.
 7. BAANBEZETTING
  De jeugd gebruikt de banen bijna dagelijks na schooltijd voor training of begeleiding. Tijdens de schoolvakanties  en op vrije dagen, hebben alle leden evenveel rechten. Jeugdleden die de basisschool hebben verlaten, hebben op werkdagen tot 20.00 uur voorrang op de banen 5 en 6. Dit geldt niet voor de dinsdag i.v.m. de racket-toss.
  Na 20:00 uur draait deze jeugd mee in het normale afhangsysteem. In het halletje hangt een overzicht met de vaste baanbezetting:
  - zaterdagcompetitie    alle banen vanaf 9.00 uur
  - zondagcompetitie    baan 1 t/m 4 vanaf 10.00 uur
  - dinsdagcompetitie    alle banen vanaf 9.00 uur
  - dinsdagavond rackettoss     alle banen vanaf 19.00 uur hele seizoen
  - donderdochtend rackettoss alle banen vanaf 10.00 uur tot 11.30 hele seizoen
  - Interne toernooien    alle banen, zie schema's             (zie activiteiten)
   - Summa Open toernooi alle banen, zie schema's           (zie activiteiten)
  - Ladder en training    volgens reserveringsschema      (tijdens comp.per.)
 8. RESERVERINGSSYSTEEM
  De reservering gaat per uur. Dit kan alleen via de app.

 9. VERLICHTING VAN DE BANEN
  De verlichting kan via drukknoppen in het halletje aan en uitgezet worden. Om 23.00 uur dient de verlichting op alle banen te worden uitgeschakeld. Dit is een wettelijke regel die wij dan ook moeten naleven. In verband met het stroomverbruik de verlichte banen volledig bezetten, 's Winters is het halletje gesloten. Indien men wil tennissen kan de sleutel afgehaald worden bij een van de bestuursleden.
 
Competitieregelement
 
De deelnemers/-sters aan de competitie dienen in principe, alle wedstrijden beschikbaar te zijn. Bij verhindering dient men zo snel mogelijk, in overleg met de team-captain, vervanging te zoeken.
Spelers dienen een half uur voor aanvang aanwezig te zijn, om het gastteam te ontvangen.
 
De wedstrijdcie. benoemt voor iedere competitiedag een lid van een thuisspelend team als dag-competitieleider. De dag-competitieleider dient zorg te dragen voor tijdig begin van de wedstrijden en een ordentelijk verloop.
 
Boetes, opgelegd door de KNLTB, als gevolg van nalatigheid van het competitieteam, zijn voor rekening van het betreffende team.
 
Het wedstrijdformulier, of een kopie daarvan, meteen na elke wedstrijd deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus in de kantine. Dit om tijdig de uitslagen door de kunnen geven aan de KNLTB en een bericht te kunnen plaatsen in ’t Klökske. Dit geld voor de thuis-wedstrijden als voor de uit-wedstrijden.
 
Aan deelname aan een competitie zijn kosten verbonden. O.a. voor competitiebijdrage bond, ballen. Kantineverstrekkingen. Van de teams wordt derhalve een competitiebijdrage gevraagd. Uitgangspunt is, dat deze bijdrage kostendekkend is.
 
Competitiespelers worden, vanaf 2 weken voor de competitie en gedurende de competitie, in de gelegenheid gesteld om 1 uur per week als team te trainen. Teams kunnen hun voorkeurstijdstip voor deze training aangeven. De wedstrijdcie stelt het uiteindelijke tijdstip vast, rekening houdend met de voorkeuren, voor zover mogelijk.
 
Er is een maximum aan de baanbezetting voor competitietraining. Uitgangspunt daarbij is, dat vrij spelen mogelijk moet blijven voor (andere) leden.
 
Voor competitiespelers is het verplicht om, volgens het door de kantinecommissie opgestelde schema, kantinediensten te draaien tijdens de competitie.
In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcie. c.q. het bestuur.
 
Dit jaar zal er weer tennisles gegeven worden op het eigen park aan senioren die zich hiervoor aanmelden. Kosten hiervan komen voor rekening van de deelnemers. Voor meer informatie kunt U zich wenden tot de voorzitter.
 
Elk seizoen worden er voor de leden drie clubkampioenschappen georganiseerd en wel een single-, dubbel- en mixkampioenschap. In principe kan elk lid deelnemen aan deze kampioenschappen. Voor nieuwe leden is het ook interessant, omdat er in verschillende sterktegroepen gespeeld wordt. De inschrijving wordt tijdig aangegeven.
Tijdens de speelperiodes van een kampioenschap moet men beschikbaar zijn. Eventuele beperkingen kunnen aangegeven worden op het inschrijvingsformulier. Tijdens het finaleweekend zijn geen beperkingen mogelijk.
De wedstrijdcommissie zal bij de kampioenschappen zoveel mogelijk rekening houden met beroepsmatig werkende leden, op de zaterdag van het finaleweekend tot 17.00 uur. Dit geldt voor diegenen die dat tijdig kenbaar hebben gemaakt bij de wedstrijdcommissie.
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 77 467 2942

Adres

Hackfoirtstraat 38
5975 XP Sevenum

KVK-nummer

40164642