Contributie

De contributie voor het jaar 2024 is op de jaarvergadering als volgt vastgesteld:
 • Senioren/Veteranen | € 115,00 (inclusief 2 vrijwilligerstaken)
 • Senioren/Veteranen | € 190,00 (exclusief 2 vrijwilligerstaken)
 • Sub-senioren | € 92,00
  18 t/m 20 jaar
 • Junioren | € 63,00
 • Steunende leden | € 15,00
  leden die door omstandigheden de tennissport niet meer actief kunnen beoefenen, maar wel lid willen blijven, betalen geen contributie, maar een bijdrage van € 15,00 per jaar 
  Hierdoor blijft men lid van de tennisvereniging
 • Competitie leden | € 55,00
 • Ouder-kind | € 40,00
 
Teruggave van contributie
Teruggave van contributie i.v.m. ziekte kan schriftelijk worden aangevraagd. Indien dit wordt aangevraagd voor 1 april en men blijft het hele jaar ziek, betaalt men slechts € 15,00. Als men dit aanvraagt voor 1 juli wordt de halve contributie terugbetaald.
 
Nieuwe Leden
Nieuwe leden betalen € 20,00 inschrijfgeld en contributie volgens onderstaande regeling:
 • Per 1 januari lid
  100% contributie
 • Per 1 juli lid
  50% contributie
 • Per 1 oktober lid
  100% contributie en dat is dan tevens voor het eerst opvolgende jaar
Opzeggen
Indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit schriftelijk, uiterlijk 10 januari na het  lopende verenigingsjaar, te doen bij de ledenadministratie via  [email protected].

Let op: Opzeggen van de training staat los van het lidmaatschap van Apollo '69.

Bij niet tijd opzeggen zullen extra kosten in rekening worden gebracht; € 25,00 voor gemaakte kosten bij de KNLTB.

 

 
Vrijwilligersbijdrage
Om de contributie laag te houden (en die is laag in vergelijking met ons omliggende tennisclubs) en de kosten in de hand te houden heeft het bestuur gemeend voor het seizoen 2024 buiten de rekening voor contributie een vrijwilligersbijdrage van € 75,00 aan deze rekening toe te voegen.
 
Doel hiervan is om zoveel mogelijk betaalde werkzaamheden binnen onze club door vrijwilligerswerk te vervangen en zo kosten te sparen, maar ook om de saamhorigheid (het wij samen gevoel) binnen de club te bevorderen.
Vrijwilligerswerk omvat een gamma van mogelijkheden. Op de aan u binnenkort toegestuurde nota vind u deze mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, bijvoorbeeld:
 • 2x het verrichten van bardiensten
 • 2x kantineondersteuning bij toernooien b.v. het Personal Tennis Open toernooi.
 • 1x Grote poets clubgebouw bij start van het seizoen.
 • 2x Bar/keuken poetsen en glazen spoelen.
 • 2x Wassen van handdoeken, theedoeken en vaatdoeken.
 • 2x (een eigen idee van invulling vrijwilligerstaak)
 • 2x (een eigen idee van invulling vrijwilligerstaak)
Kiest men er voor om de € 75,00 te betalen dan is men vrijgesteld van vrijwilligerswerk. Wij hopen dat u overtuigd bent van de noodzaak om kostenbesparende maatregelen te nemen en dat het niet ons doel is om zomaar € 75,00 te incasseren. Het bestuur hoopt dat iedereen een stukje vrijwilligerswerk op zich neemt en de € 75,00 niet betaald.
 
Ereleden en rustende/steunende leden zijn vrijgesteld van vrijwilligerswerk. Aan het begin van het jaar kunnen leden middels de website van Apollo de data voor het uitvoeren van de diensten opgeven.
 
Via [email protected] kunt u keuzes voor bardienst en overige werkzaamheden aan ons kenbaar maken.
Uw knltb ledenpas 2022 wordt beschikbaar gesteld als uw contributie door onze penningmeester is ontvangen.
 
Introducties
Dit is alleen mogelijk door leden terwijl alleen niet-dorpsbewoners mogen worden geïntroduceerd. Introducés hebben dezelfde rechten als leden. Voordat men begint te tennissen, dient het Apollo-lid het formulier in het halletje in te vullen. 
Kosten:
 • € 3,00/dag voor juniorintroducé
 • € 5,00/dag voor seniorintroducé
Competitiebijdrage
Voor deelname aan een van de competities wordt een bijdrage per team gevraagd. De hoogte hiervan per team is afhankelijk van onder andere de bijdrage aan de KNLTB, de prijs van de ballen en het aantal thuiswedstrijden (i.v.m. het eten). Daarnaast is de bijdrage per persoon logischerwijs afhankelijk van het aantal personen per team. De bijdrage wordt per competitie door ons berekend en hebben puur als doel om kostendekkend te fungeren.
 
Doosje ballen
Deze zijn te koop bij Guido Geelen tegen de dan geldende prijzen.
 
Besloten toernooi
Als er geen bijzondere activiteiten zijn, mogen leden een toernooi organiseren waar ook niet-leden aan deelnemen. Over voorwaarden en kosten kan de voorzitter u informeren.
 
Kantinerekeningen 
Indien er een rekening gestuurd moet worden i.v.m. het niet betalen van de kantinerekening op dezelfde dag zal er € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht worden.
 
Training
Het is mogelijk trainingen te volgen bij onze vereniging. Mocht u interesse hebben, meldt u zich dan bij onze voorzitter, dhr Wil Jacobs. Telefoon 077-4673909. Hij kan u van alle info voorzien.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 77 467 2942

Adres

Hackfoirtstraat 38
5975 XP Sevenum

KVK-nummer

40164642