Contributie

De contributie voor het jaar 2019 is op de jaarvergadering als volgt vastgesteld:
Senioren  Eur 95,50
Senioren/Veteranen Eur 95,50
Sub-senioren (18 t/m 21 jaar) Eur 76,00
Junioren:  Eur 52,50
Uitwonende leden Eur 56,00 (alleen in de weekenden zoals gewoon lid, geen bonds, wel clubkampioenschappen)
Steunende leden Eur 15,00 
(Leden die door omstandigheden de tennissport niet meer actief kunnen beoefenen, maar wel lid willen blijven, betalen geen contributie, maar een bijdrage van Eur 15,00 per jaar. Hierdoor blijft men lid van de tennisvereniging).
 
Teruggave van contributie
Teruggave van contributie i.v.m. ziekte kan schriftelijk worden aangevraagd. Indien dit wordt aangevraagd voor 1 april en men blijft het hele jaar ziek, betaalt men slechts Eur 15,00. Als men dit aanvraagt voor 1 juli wordt de halve contributie terugbetaald.
 
Betaling
Vóór 1 maart 2019 op rekeningnummer NL89RABO01472.92.565 
 
Nieuwe Leden
Nieuwe leden betalen Eur 20,00 inschrijfgeld.
Nieuwe leden betalen contributie volgens onderstaande regeling:
Per 01-01 lid, dan 100% contributie.
Per 01-07 lid, dan 50% contributie.
Per 01-10 lid, dan 100% contributie en dat is dan tevens voor het eerst opvolgende jaar.
 
Vrijwilligersbijdrage
Om de contributie laag te houden (en die is laag in vergelijking met ons omliggende tennisclubs) en de kosten in de hand te houden heeft het bestuur gemeend voor het seizoen 2019 buiten de rekening voor contributie een vrijwilligersbijdrage van €50 aan deze rekening toe te voegen. Doel hiervan is om zoveel mogelijk betaalde werkzaamheden binnen onze club door vrijwilligerswerk te vervangen en zo kosten te sparen, maar ook om de saamhorigheid (het wij samen gevoel) binnen de club te bevorderen. Vrijwilligerswerk omvat een gamma van mogelijkheden. Op de aan u binnenkort toegestuurde nota vind u deze mogelijkheden waaruit u kunt kiezen b.v.:
2x het verrichten van bardiensten in het seizoen 2019.
2x kantineondersteuning bij toernooien b.v. het Summa open toernooi.
1x Grote poets clubgebouw bij start van het seizoen.
2x Bar/keuken poetsen en glazen spoelen.
2x Wassen van handdoeken, theedoeken en vaatdoeken.
2x…………………………………………………………(invullen van uw idee hoe vrijwilligerstaak uit te voeren)
2x…………………………………………………………(invullen van uw idee hoe vrijwilligerstaak uit te voeren)
Kiest men er voor om de €50 te betalen dan is men vrijgesteld van vrijwilligerswerk.
Wij hopen dat u overtuigd bent van de noodzaak om kostenbesparende maatregelen te nemen en dat het niet ons doel is om zomaar €50 te incasseren.
Het bestuur hoopt dat iedereen een stukje vrijwilligerswerk op zich neemt en de €50 niet betaald.
 
Voor bestuursleden, commissieleden en leden van verdienste gaan we er van uit dat zij 1x per seizoen een extra taak buiten hun commissie op zich nemen. Voor overige leden 2x per seizoen. Ereleden en rustende/steunende leden zijn vrijgesteld van vrijwilligerswerk.
Op de rekening die u binnenkort gaat ontvangen kunt u aankruisen of invullen voor welke werkzaamheden u kiest. Leden die kiezen voor 2x bardienst kunnen vanaf woensdag 28 januari 2019 via de gebruikelijke weg op de Apollo site voor de data dat zij dienst willen doen intekenen.
Via [email protected] kunt u keuzes voor bardienst en overige werkzaamheden aan ons kenbaar maken.
Uw knltb ledenpas 2019 wordt beschikbaar gesteld als uw contributie door onze penningmeester is ontvangen.
 
Introducties
Dit is alleen mogelijk door leden terwijl alleen niet-dorpsbewoners mogen worden geïntroduceerd. Introducés hebben dezelfde rechten als leden. Voordat men begint te tennissen, dient het Apollo-lid het formulier in het halletje in te vullen. 
Kosten: Eur 3,00 voor juniorintroducé per dag, Eur 5,00 voor seniorintroducé per dag.
 
Competitiebijdrage
Max bedrag delen door aantal teamleden.
Voorjaarscompetitie Zaterdag senioren Eur 55,00/max Eur 275,00 per team. 
Junioren Eur 15,00 
Vrijdagavond voor- en najaar: senioren Eur 40,00/max Eur 200,00 per team
Donderdagavond voor- en najaar: senioren Eur 40,00/max Eur 120,00 per team
 
Doosje ballen
Deze zijn te koop bij Guido Geelen tegen de dan geldende prijzen.
 
Besloten toernooi
Als er geen bijzondere activiteiten zijn, mogen leden een toernooi organiseren waar ook niet-leden aan deelnemen. Over voorwaarden en kosten kan de voorzitter u informeren.
 
Kantinerekeningen 
Indien er een rekening gestuurd moet worden i.v.m. het niet betalen van de kantinerekening op dezelfde dag zal er €1,50 administratiekosten in rekening gebracht worden.
 
Training
Het is mogelijk trainingen te volgen bij onze vereniging. Mocht u interesse hebben, meldt u zich dan bij onze voorzitter, dhr Wil Jacobs. Telefoon 077-4673909. Hij kan u van alle info voorzien.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 77 467 2942

Address

Hackfoirtstraat 38
5975 XP Sevenum